ЗВІТ директора Дошкільного навчального закладу № 463

  

ЗВІТ

директора  Дошкільного навчального закладу № 463

МОСКАЛЕНКО Лідії Андріївни

 

на загальних зборах колективу

 

Даний звіт зроблений на виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178  «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». Зміст звіту підготовлений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю».

 

Мета: Подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління навчальним закладом, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 

Завдання звітування:

1. Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління закладом освіти.

2. Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління закладом освіти.

Дошкільний навчальний заклад № 463 здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про освіту»,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- Положення про дошкільний навчальний заклад,

- Базовий компонент  дошкільної освіти України,

- Закону України «Про охорону праці»,

- Кодексу цивільного захисту України,

- Правил пожежної безпеки для навчальних закладів освіти і науки 

   України,

- Закону України «Про відпустки»,

- власного Статуту,

- Програми розвитку ДНЗ на 2016-2020 р.р.,

- Річного плану роботи на 2020-2021 н.р.,

- Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних 

   закладах,

 • Санітарного регламенту  для дошкільних навчальних закладів.

 

Головною метою діяльності дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснює директор,  згідно із повноваженнями  закріпленими  Статутом ДНЗ № 463.

Дошкільний навчальний заклад розрахований на 220 місць. Обліковий склад дітей дошкільного навчального закладу  у 2020-2021 навчальному році склав 310 дітей, з них:

          4 групи раннього віку (з 2-х до 3-х років) – 80 дітей;

          8 дошкільних груп (з 3-х до 6-ти (7-ми) років) – 230 дітей.

Групи комплектуються за віковими ознаками.

Зарахування дітей до дошкільного закладу здійснюється на підставі електронної реєстрації заявки, медичної довідки про стан здоров’я дитини, карти профілактичних щеплень (форма 063/о), свідоцтва про народження дитини та заяви батьків.

Дошкільний навчальний заклад № 463 працює з 07.00  до 19.00 годин з п’ятиденним робочим тижнем та 12 годинним перебуванням дітей.

Навчальний рік у дошкільному закладі розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.  З 1 червня по 31 серпня  у дошкільному закладі здійснюється літній оздоровчий період.

 Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та на літній оздоровчий період. План роботи схвалено педагогічною радою закладу, затверджено керівником та погоджено  з управлінням освіти Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.

 

Забезпечення ДНЗ № 463 кваліфікованими педагогічними кадрами

      Педагогічний  колектив  відзначається  стабільністю. За штатним  розписом  педагогічних  працівників  має  бути  33,22. Фактично фізичних осіб-28: 1-директор, 1-вихователь-методист, 2-музичних керівники, 21-вихователів, 1-практичний психолог, 1-інструктор з фізкультури, 1-керівник гуртка англійської мови. 2 вихователі перебувають у соціальній відпустці для догляду за дітьми до досягнення ними 3-х річного віку.

Освітній  рівень педагогічних працівників:

 • вища  педагогічна  освіта - 21,
 • середня  спеціальна - 3,
 • здобуває повну вищу освіту – 4.

Кваліфікаційний рівень:

 • «спеціаліст вищої категорії» - 7 чол., 
 • «спеціаліст першої категорії» - 9 чол., 
 • «спеціаліст другої категорії» - 1 чол., 
 • педагогічне звання «вихователь-методист» - 3 чол.,
 • педагогічне звання «старший вихователь» - 1 чол.,
 • здобуває вищу педагогічну освіту-4 (3-вихователі, 1-музичний керівник).

Обслуговуючий та технічний персонал - 28 осіб.

Робота педагогічного колективу спрямована на реалізацію Базового компонента дошкільної освіти, на забезпечення фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь та навичок, необхідних для життя в соціумі.

  Освітня робота з дітьми здійснювалася протягом року на належному рівні відповідно до річного плану роботи.  Всі пункти річного плану ДНЗ № 463 на 2020-2021 н.р. були виконані.

      Наш педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітнього процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями.

      Педагогам дошкільного закладу надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахового майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів закладу,  проходження курсів підвищення кваліфікації при ІПО.

Минулого навчального року атестувались наступні педагоги: Норинчак А.О. - підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист», Кольченко О.Г. - підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та присвоєння педагогічного звання «вихователь-методист», Гончарук Л.М.  – присвоєння   кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії», Вінніченко О.Г. – присвоєння    кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», Ситник А.М. – присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», Песляк З.П. – присвоєння  кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії», Снєжинська О.М. – підтвердження кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії» та встановлення другої категорії на посаді практичного психолога.   Порушень по атестації не виявлено.

                  Досвід вихователів Норинчак А.О. «Використання інноваційних технологій для формування мовленнєвої компетенції у дошкільників», та Кольченко О.Г. «Система роботи з формування екологічної свідомості дошкільників під час догляду за кімнатними рослинами» було схвалено на засіданні вченої ради ІПО Київського університету імені Б.Грінченка.

Вихователі здійснювали тематичне планування за режимними моментами. Кожного тижня домінувала одна тема, яка проходила через усі розділи програми «Дитина», використовувався метод проєктної діяльності. У плануванні вихователі зазначали форми, види діяльності та їх послідовність. Було розроблено та поновлено багато дидактичного матеріалу, консультацій для батьків. На високому рівні у період карантину організовувалася дистанційна робота з дітьми. Цікавими були проєкти «Птахи прилетіли – тепло запросили», «Природа космосу», «Весняні квіти». Активними були батьки та діти групи «Веселка», «Капітошка», «Соняшник», «Сонечко», «Казка», «Ромашка», «Калинонька», «Дзвіночок». Педагоги розробили цікаві інтерактивні ігри, відео заняття, музичні вправи які розміщено на сайті дошкільного навчального закладу: dnz463.kiev.ua Варто відмітити дистанційну роботу педагогів: Вінніченко О.Г., Лобачивець Ю.В., Андрієнко Н.В., Панчук А.В., Гуменної Т.М., Кольченко О.Г., Шестакової С.О., Бондаренко Н.Г.,  Песляк З.П., Снєжинської О.М.

Також, з  метою  ознайомлення  батьків    з  життям  дошкільного  закладу  систематично поповнювалася сторінка на Facebook цікавими порадами для батьків, готувалися он-лайн консультації, майстер-класи, відео заняття, фотозвіти щодо проведеної роботи з дітьми.

        Впродовж року педагоги для підвищення свого педагогічного саморозвитку, брали участь у вебінарах та онлайн-семінарах на таких платформах, як Рrometheus, Всеосвіта, MCFR: Освіта, EdEra.

Заслуговує на увагу робота практичного психолога Снєжинської О.М., як з батьками вихованців ДНЗ, так і з  дітьми. Протягом року педагоги та батьки отримали ряд цікавих консультацій, метою яких було підвищення психолого-педагогічної компетентності та грамотності батьків, допомоги щодо психічного та емоційного благополуччя дитини. Проводились ZOOM конференції з молодими батьками, корекційна робота з дітьми.

Департаментом освіти і науки Київської міської державної адміністрації за сумлінну багаторічну працю на ниві освіти, досягнення майстерності у професійній діяльності, особистий вагомий внесок у розвиток столичної освіти та з нагоди Міжнародного жіночого дня, була нагороджена Грамотою директор Москаленко Л.А.

За багаторічну сумлінну працю, вагомі трудові здобутки, професіоналізм,  високі досягнення у професійній діяльності та з нагоди Дня працівника освіти у 2020-2021 навчальному році грамотами Управління освіти  були нагороджені наступні працівники: Норинчак А.О., Снєжинська О.М., Жереліна С.В., Музичук М.М., Киричок Т.В., Рекуненко Н.В., Греченюк В.В., Сорока С.В., Гриб Т.В., Коваленко С.М., Савіна О.О.

Грамотою Дошкільного навчального закладу № 463 за сумлінну працю, високий професійний рівень, значні досягнення у справі виховання та навчання підростаючого покоління, активну життєву позицію та з нагоди Всеукраїнського дня дошкілля нагороджено працівників: Андрієнко Н.В., Бондаренко Н.Г.,  Коваленко Ю.М., Ситник А.М., Гончарук Л.М.. Мороз С.В., Музичук М.М., Киричок Т.В., Жереліна С.В., Гриб Т.В., Греченюк В.В.,Топорівську С.І., Галузіну Т.В..

Дотримання вимог охорони дитинства, охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм

      Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному навчальному закладі здійснюється робота з охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки організації життєдіяльності дітей та учасників освітньо процесу. Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітнього процесу здійснюється згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

          Протипожежна безпека у дошкільному навчальному закладі посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Встановлена та введена в дію автоматична пожежна сигналізація та автоматична система оповіщення. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі. В наявності 42 вогнегасники, також  заклад оснащений пожежними рукавами в кількості –

6 штук. Періодично проводяться евакуаційні тренінги на випадок виникнення пожежі. Наказом по закладу призначені відповідальні особи за протипожежний стан.

      Колектив бере участь у розробці та обговоренні комплексних планів щодо покращення умов праці, санітарно-оздоровчих заходів, охорони довкілля і вживає заходів щодо їх виконання.

      Адміністрація створює належні умови праці для працівників дошкільного закладу. При складанні річного плану роботи плануються заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя та здоров’я  дітей і працівників, попередження травматизму.

      Забезпечено проведення первинного, повторного та інших видів інструктажів з охорони праці та пожежної безпеки. Не допускаються до роботи працівники, які не пройшли інструктаж і перевірку знань з охорони праці.

 

Соціальний захист працівників дошкільного закладу

     У Дошкільному навчальному закладі № 463 здійснюється соціальний захист працівників.  Між адміністрацією і трудовим колективом складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин. Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. Вчасно виплачується заробітна плата і аванс, всі педагоги отримують доплату за вислугу років та престиж праці, всі працівники отримали грошову винагороду до Дня працівників освіти та 8 Березня, також всі працівники отримують в розмірі посадового окладу матеріальну допомогу на оздоровлення до щорічної основної відпустки.

     Профспілковий комітет дошкільного навчального закладу приймає участь у розробці комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, в роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці. Також здійснює громадський контроль за охороною праці в особі своїх вибраних представників.

     Забезпечене соціальне страхування всіх працівників від нещасних випадків, професійних захворювань. Здійснюються виплати з фонду соціального  страхування за період тимчасової непрацездатності працівників. Всі працівники забезпечені спецодягом в достатній кількості.

     Всі працівники ДНЗ проходять медичні огляди 2 рази на рік, про що ставиться відмітка в  особових медичних книжках та допуск до роботи.

     

Організація роботи щодо зміцнення здоров’я дітей та медичного супроводу

     Велику увагу протягом навчального року приділяється фізичному вихованню, медичному обслуговуванню та організації харчування дітей. Серед багатьох чинників, що забезпечує необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дитини є раціональний режим. Основним принципом правильної організації режиму є його відповідність віковим особливостям дитини. Вона обумовлюється задоволенням потреб організму у сні, відпочинку, харчуванні, діяльності, тому режим дня для дітей різного віку у дошкільному закладі підібраний згідно до віку дитини.

    Аналіз захворюваності серед дітей ДНЗ №463 за 2020 рік показав, що в порівнянні з минулим роком стан покращився. При середньо-списковому складі

– 310 дітей пропущено через хворобу в середньому однією дитиною днів 1,7 проти 2,8 минулого  року.

Для зниження захворюваності колективом ведеться клопітка робота, зокрема:

1.  Організація роз’яснювальної роботи з дітьми та батьками профілактики захворювань.

2.  Просвітницька робота серед батьків щодо щеплення дітей.

3.  Дотримання вимог санітарії.

4.  Організація фізичного виховання.

5.  Дотримання режиму дня.

 Кількість пропущених днів через хворобу зменшився: 525 проти 832. Кількість випадків зменшилась: 71 проти 111 у 2019-2020 н.р.

Серед груп раннього віку найвища захворюваність у групі № 5-5,2 днів. Серед груп дошкільного віку в групі № 3 – 3,2. Найнижча захворюваність серед груп дошкільного віку у старшій групі № 7 – 0,5 дні та середній групі № 10  - 0,3 днів в середньому пропущено однією дитиною.

У дні карантинів та в періоди  підвищеної захворюваності в режимі дня збільшувалась загальна тривалість перебування дітей на свіжому повітрі.

Старшою медсестрою Музичук М.М. та Киричок Т.М.  були розроблені протиепідемічні заходи  на період карантину COVID-19. На сторінці в Facebook батькам готувалися он-лайн консультації та надавалася кваліфікована допомога, поради на період карантинних обмежень.

 

Організація харчування в дошкільному навчальному закладі

В дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації повноцінного та якісного харчування, яке здійснювалось відповідно до примірного двотижневого меню на різні сезони.

З боку директора та медичних працівників протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Проводились оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі.

Готуючи страви, кухари суворо дотримуються технології приготування їжі, нормативного об’єму страв.

Постійно здійснюється контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування.

Перспективні та поточні заявки подавались своєчасно. Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователя-методиста здійснювався контроль за культурою харчування дітей. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.

 

Соціальна підтримка та соціальна допомога дітям позбавленим батьківського піклування, дітям з багатодітних сімей, дітям-інвалідам, дітям – киян, чиї батьки є учасниками бойових дій, діти які переміщені з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення антитерористичної операції

 

В дошкільному закладі виховуються 46 дітей які потребують соціальної підтримки та допомоги, а саме :

 • дітей з багатодітних сімей – 15 осіб (50% від вартості харчування);
 • діти з малозабезпечених сімей – 5 осіб (безкоштовне харчування);
 • діти  киян, чиї батьки є учасниками бойових дій – 15 осіб (1 гривня на місяць);
 • діти які переміщені з тимчасово окупованої території АР Крим та районів проведення антитерористичної операції – 11 осіб (безкоштовне харчування); 
 • діти з інвалідністю – 1 особа (безкоштовне харчування).

 

Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання

 

Один із основних принципів нашої роботи є відкритість. Ми завжди готові поділитись досвідом своєї роботи з колегами та з батьками. Батьки є основними замовниками та координаторами роботи дошкільного закладу, і керівник, і працівники підзвітні, насамперед, саме їм. З цією метою у закладі діє батьківська громада.  З  метою  ознайомлення  батьків    з  життям  дошкільного  закладу  проводимо  групові  та  індивідуальні  консультації,  тематичні  батьківські  збори. Батьки сприяють поліпшенню предметно-розвивального середовища в дошкільному закладі.

Протягом року здійснювалося фінансування закладу за бюджетні кошти.     Поновлено меблі, придбано миючі, дезінфікуючі засоби, м’який інвентар, обладнання для харчоблоку, пральні. Також дошкільний заклад забезпечили інтерактивним мультимедійним комплексом, ноутбуком, принтером.

 (Додаток 1).

 

Аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу

 

Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.  Особистий прийом громадян керівником в закладі проводиться згідно графіка роботи директора. З метою упередження появи звернень, зняття конфліктних ситуацій, роз’яснення проблемних питань освіти, фінансово-господарської діяльності, батьківської плати,  приймаю участь у групових батьківських зборах  де батьки мають змогу порушити хвилюючі їх питання.  На веб-сайті ДНЗ є можливість  он-лайн задати питання будь-кому з адміністрації. 

За минулий 2020-2021 навчальний рік кількість звернень становить 286.

 

 

 

 

з/п

Аналіз звернень громадян

Всього

1

Працевлаштування

22

2

Оформлення дитини до ДНЗ

156

3

Правові питання

33

4

Збереження місця, переведення, вибуття дітей

63

5

Оплата за харчування, відвідування ДНЗ

12

 

ВСЬОГО

286

         

          Основні проблеми, з якими звертаються до керівника це:  працевлаштування,  оформлення дитини до закладу або переведення з однієї групи в іншу або до іншого закладу. У зв’язку з активізацією роботи адміністрації та спеціалістів з дітьми та сім’ями СЖО, батьків з АТО, внутрішньо переміщені особи, збільшилась кількість відвідувачів з правових питань. За ініціативи директора на особистий прийом запрошуються батьки дітей, які мають заборгованість по оплаті за харчування та тривало не відвідують   ДНЗ.

 

Підсумки:

 

           Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що  в дошкільному навчальному закладі № 463 створені належні умови для організації та проведення освітньої роботи, реалізації Базового компонента дошкільної освіти на забезпечення фізичного і психологічного здоров’я дітей, розвиток їх творчих здібностей, формування вмінь та навичок, необхідних для життя в соціумі.

Діти 5-ти річного віку охоплені дошкільною освітою в повному обсязі.

Керівник вживає всі необхідні заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази ДНЗ залучаючи всіх працівників до формування карти потреб на новий фінансовий рік і контролює їх виконання.

          Але є труднощі які необхідно вирішувати і надалі. Це поступова заміна дитячих меблів, ліжок, часткова заміна м’якого інвентарю та створення сучасного предметно-розвивального середовища.

Успіхи дитячого садка це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу – це успіхи нашого дошкільного навчального закладу.

 

 

                                                                             

 

 

Додаток 1

Звіт про використання бюджетних коштів по ДНЗ № 463

                        у період з 01.07.2020  по  31.05.2021 року

 

з/п

Назва товару

Кількість

(шт.)

Сума

(грн.)

№ групи,

призначен -ня

1

Господарче мило рідке

2

 

по групах

2

Миюче для підлоги 5 л

10

1200,0

по групах

3

Миюче для унітазу

60

1588,0

по групах

4

Гірчиця суха

150

 

по групах

5

Мило рідке

100

 

по групах

6

Засіб для каналізації

30

1049,0

по групах

7

Відбілювач

48

1674,0

пральня

8

Засіб для плит

20

1800,0

харчоблок

9

Рушники паперові

33

 

по групах

10

Халати білі

10

 

харчоблок

11

Фартухи білі кухонні

10

 

харчоблок

12

Фартухи прогумовані

2

 

харчоблок

13

Головні убори

6

 

харчоблок

14

Ліжка дитячі

30

 

група №6, 7

15

Кошма

1

699,0

щитова

16

Рукав пожежний зі стволом та муфтою

2

2570,0

щитова

17

Вогнегасник ВВК – 1,4

3

2097,0

щитова

18

Кріплення до вогнегасника ВВК

3

 

щитова

19

Вогнегасник ВВП -5

4

2800,0

щитова

20

Кріплення до вогнегасника ВВП-5

4

 

щитова

21

Діелектричні рукавиці

1

300,0

щитова

22

Підставка для вогнегасника ВП-9

3

647,0

щитова

23

Запірний вентиль

2

1248,0

щитова

24

Лагосепт С

10

3510,0

по групах

25

Квін Дес 950 мг

10

3510,0

по групах

26

Пожежний щит

1

4658,0

вулиця

27

Шафи для посібників

2

 

група №3,10

28

Шафи для одягу

2

 

група №5,

кастеляна

29

Куточок природи

4

 

групи

№ 3,5,9,12

30

Стелаж виробничий

1

 

підсобне приміщення

31

Швабри з мікрофібри

3

 

по групах

32

Серветки Квін Дес

8

2376,0

по групах

33

Серветки паперові

25

500,0

по групах

34

Рушники паперові

80

2491,0

по групах

35

Мило господарче

25

249,0

по групах

36

Мило дитяче тверде

87

1418,0

по групах

37

Порошок чистячий

9

360,0

по групах

38

Мітла пластикова

3

395,0

двірники

39

Лагосепт С з дозатором

4

1448,0

по групах

40

Лави спортивні

4

 

група №1, №2; №10; №11

41

Лопата дюралюмінієва для снігу

2

778,0

двірники

42

Лопата пластикова для снігу

6

1224,0

двірники

43

Льодоруб

2

288,00

двірники

44

Лопата штикова

4

660,0

двірники

45

Мітла силіконова

4

527,36

двірники

46

Тачка одноколісна

1

 

двірники

47

Мітла березова

40

960,0

двірники

48

Рукавиці текстильні

12 пар

300,0

двірники

49

Ноутбук НР ProBook

1

 

вихователь-методист

50

Багатофункціональний пристрій

1

 

директор

51

Дезінфікуючий засіб «Біолона»

56

23184,0

для всіх груп

52

Дезінфікуючий засіб для рук «Стерилітін»

202

67064,0

для всіх груп

53

Машина пральна WIRPOOL

1

 

пральня

54

Маски медичні

2758

5516,0

для всіх працівників

55

Рукавиці одноразові гумові

1005 пар

3517,50

для всіх працівників

56

Дезінфікуючий засіб для поверхонь PUR-260

96 (10л)

24096,0

для всіх груп

57

Інтерактивний мультимедийний комплекс

1

 

музична зала

58

Картоплечистка

1

 

харчоблок

59

Мʼясорубка 

1

 

харчоблок

 

 

 

 

 

Директор                                                                         Лідія  МОСКАЛЕНКО