Порадник методиста

 

Розпочато новий 2023-2024 навчальний рік

Виходячи із визначених директивними документами Міністерства освіти і науки України та аналізуючи освітньо-виховну роботу за минулий рік та враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив визначає такі  пріоритетні завдання на 2023 -2024 н.р.:
  1. Формування активної  громадянської позиції, підвищення рівня початкової правової освіти дошкільника через створення умов, сприятливих для виховання у дітей поваги до прав людини.
  2. Сприяти удосконаленню культури українського мовлення, формуванню і розвитку мовленнєвих умінь і навичок, збагаченню та активізації словникового запасу дітей, через ознайомлення з творами українських письменників.
  3. Продовжувати роботу  по збереженню, підтримці і збагаченню фізичного розвитку дошкільників, підвищенню рівня функціональних та адаптивних можливостей організму в процесі рухової діяльності.

ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ на 2022-2023 навчальний рік

  1. Формування у дітей національно-патріотичної самосвідомості, любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до традицій, культури та історії рідного народу.
  2. Сприяти формуванню системи знань дошкільника про власне тіло, його функціонування, здоров'я, ціннісного ставлення до себе і мотивації до здорового способу життя.
  3. Продовжувати роботу над розвитком мови дітей шляхом розв’язання завдань по діалогічному мовленню та вихованню звукової культури мови через мовленнєво-ігрову діяльність.