Порадник методиста

Розпочато новий 2017-2018 навчальний рік

Виходячи із визначених директивними документами Міністерства освіти і науки України та аналізуючи освітньо-виховну роботу за минулий рік та враховуючи досягнення і перспективи розвитку педагогічний колектив визначає такі  пріоритетні завдання на 2017 -2018 н.р.:
  1. Сприяти поглибленню роботи над розвитком мовної активності дітей через використання прийомів мнемотехніки.
  2. Продовжуватизнайомити дітей з декоративно-прикладним мистецтвом в процесі образотворчої діяльності.
  3. Створення умов для організації рухового режиму впродовж дня, фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку.